La leyenda

Conta a lenda, recollida por José Varela, que Deus fixo nacer tres ríos na Serra do Xistral e fíxoos fluír en tres direccións diferentes: O Eume cara ó poñente, o Landro cara ó norte e o Masma cara ó abrente. Deus prometeu ofrecer un home cada ano a aquel río que antes chegase ó mar. Pouco despois de naceren, os tres ríos pactaron descansar un pouco no camiño. Despois do descanso, o Eume decatouse de que os outros dous ríos non cumpriran o pacto. Encolerizado pola traizón, acelerou a súa marcha provocando o espectacular Canón do Eume e conseguiu chegar o primeiro. Cumprindo a súa promesa, cada ano Deus fai afogar a unha persoa nas súas augas.[9]

"Temos o privilexio de vivir nun parque natural e nunha reserva da biosfera, coñecélo é o primeiro paso para protexelo"

"Hai moitos Camiños no Eume, non todos se coñecen. Axúdanos atopalos, as Fragas ben o merecen"


sábado, 13 de abril de 2019

Volta Btt o Concello de Pontedeume


Este ano fixemos a 2ª Edición desta Ruta que o ano pasado comenzou coma unha anecdota pero que nos gustou moito e daquela quixemos repetir mellorando e variando algo o percorrido.
Tratase de unha ruta circular con Saida e chegada en Pontedeume e que percorre toda a sua contorna geografica , o inicio faise pola zona costeira , para logo adentrarse na zona interior e regresando pola zona do Rio Eume , percorre zonas de Centroña , Boebre , Breamo , Castelo , A Veiga , para logo adentrase na Fraga e baixando o Rio Eume.

Penso que cada ano gusta mais e esperamos que a xente se vai animando a facela con nós.

FOTOS

TRACK

Ningún comentario: